sofirmieKWG2DPCDT

Dział Handlu Koksem Węglem i Grafitem - Koks

  Godziny otwarcia:

Dział Handlowy:


Pon.-Pt. 7:00 do 15:00
   
 
W ramach działalności dealerskiej oferujemy do sprzedaży koks przemysłowo-opałowy, produkowany przez Zakłady Koksownicze "ZDZIESZOWICE" wg poniższej specyfikacji:

1. Koks przemysłowo - opałowy pow. 40 mm

Parametry jakościowe:
M40 - min. 50 %
M10 - max. 8 %
Części lotne - max. 1,2 %
Woda - max. 7 %
Popiół - max. 10,50 %
Siarka - max. 0,7 %
Fosfor - 0,06 %
Podziarno - max. 10 %
Wartość opałowa - ca. 28 000 KJ/kg

2. Koks przemysłowo - opałowy pow. 40 mm - oferta specjalna

Parametry jakościowe:
M40 - min. 35 %
M10 - max. 10 %
Części lotne - max. 1,2 %
Woda - max. 8 %
Popiół - max. 11 %
Siarka - max. 0,75 %
Podziarno - max. 12 %
Wartość opałowa - min. 27 000 KJ/kg
Fosfor - max. 0,07 %

3. Koks orzech 30 - 60 mm

Parametry jakościowe:
Części lotne - max. 1,2 %
Woda - max. 10,00 %
Popiół - max. 10,50 %
Siarka - max. 0,75 %
Podziarno - max. 10 %
Nadziarno - max. 10 %
Wartość opałowa - ca. 28 200 KJ/kg

4. Koks orzech 20 - 40 mm

Parametry jakościowe:
Części lotne - max. 1,2 %
Woda - max. 12 %
Popiół - max. 10,50 %
Siarka - max. 0,68 %
Fosfor - 0,07 %
Podziarno - max. 10 %
Nadziarno - max. 10 %
Wartość opałowa - ca. 28 100 KJ/kg

W ramach umów z Zakładami Koksowniczymi "WAŁBRZYCH" oferujemy do sprzedaży koksy odlewnicze wg poniższej specyfikacji:

1. Koks odlewniczy kęsy gat. I

Parametry jakościowe:
Uziarnienie - 80 mm
M - 40 - min. 80 %
M - 10 - max 8 %
Wilgoć - max 2 %
Popiół - max 10,5 %
Części lotne - max 1,2 %
Siarka - max 0,8 %
Wartość opałowa - min 29 600 kJ/kg

2. Koks odlewniczy +100 mm gat. I "S"

Parametry jakościowe:
M - 40 - min. 85 %
M - 10 - max 10%
Części lotne - max 1,3 %
Wilgoć - max 1,5 %
Popiół - max 10,5 %
Siarka - max 0,8 %
Fosfor - max 0,06 %
Wartość opałowa - min. 29 600 kJ/kg

3. Koks odlewniczy "KOSTKA" gat. I "S"

Parametry jakościowe:
Uziarnienie - 60-100 mm
M - 40 - min. 85 %
M - 10 - max 7%
Części lotne - max 1,4 %
Wilgoć - max 3,0 %
Popiół - max 10,5 %
Siarka - max 0,8 %
Fosfor - max 0,06 %
Wartość opałowa - min. 29 600 kJ/kg
Podziarno - max 10%
Nadziarno - max 10%Równocześnie możemy oferować koksy opałowe z Huty CZĘSTOCHOWA oraz KK ZABRZE zgodnie z ofertą jakościową zawartą na stronach internetowych ww. zakładów.

Huta CZĘSTOCHOWA - www.hcz.com.pl
KK ZABRZE - www.kkzabrze.com.pl


 

Telefon: 32 / 256 43 56; 32 / 256 43 72| Fax: 32 / 256 43 40| NIP: 634-013-05-32 | REGON: 003445027 |
KRS: 0000067022 | BRE Bank S.A. o/Katowice nr. rachunku: 27 1140 1078 0000 30186200 1001
|
Polityka plików "cookies"