Oferta produktowa

Stawiamy na jakość

KOKS

Koks

ODLEWNICZY

Specyfikacja

 • +150 mm
 • +100 mm
 • +90 mm
 • +80 mm
 • +60 mm

 • 80-130 mm
 • 70-130 mm
 • 60-120 mm
 • 60-100 mm
 • 60-90 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

PRZEMYSŁOWY / OPAŁOWY

Specyfikacja

 • 40-80 mm
 • 25-80 mm
 • 20-40 mm
 • 10-25 mm
 • 0-10 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Wojciech Kubik - Dyrektor handlowy

» +48 603 929 301 » w.kubik@dimex.pl

Nina Kubik - Specjalista ds. handlowych

» n.kubik@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

WĘGIEL

Węgiel
Specyfikacja

 • Kostka
 • Orzech I
 • Orzech II
 • Orzech
 • Groszek I
 • Groszek
 • Miał I
 • Miał II
 • Miał III

Sposoby dostawy

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach

Osoby kontaktowe

Wojciech Kubik - Dyrektor handlowy

» +48 603 929 301 » w.kubik@dimex.pl

Nina Kubik - Specjalista ds. handlowych

» n.kubik@dimex.pl

ANTRACYT

Antracyt
Specyfikacja

 • 0-10 mm
 • 6-13 mm
 • 10-25 mm
 • 25-70 mm
 • +70 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

GRAFIT

Grafit
Specyfikacja

 • Grafit naturalny makrokrystaliczny
 • Grafit naturalny mikrokrystaliczny (amorficzny)
 • Grafit syntetyczny
 • Grafit ekspandowany

Sposoby dostawy

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach

Osoby kontaktowe

Tomasz Chamera - Specjalista ds. handlowych

» +48 605 422 432 » grafit@dimex.pl